Reklamation

Självklart är vi måna om att din produkt ska uppfylla dina förväntningar, men ibland kan saker tyvärr gå fel. För att kunna hjälpa dig på bästa sätt vid reklamationer och transportskador behöver vi ett skriftligt underlag från dig. Inkom med ordernummer och beskrivning av ärendet, bifoga gärna bilder som tydligt visar problematiken. Tack för din hjälp! Skicka till reklamation@soffadirekt.se

Om du anser att din vara är felaktig, undermålig eller skadad så har du enligt konsumentköplagen (SFS 1990:932) rätt att reklamera produkten. Reklamationsrätten gäller i tre år, där första året gäller som ett garantiår, varpå SoffaDirekt står som bevisbärare. De nästkommande två åren inträder reklamationsrätten, där du som kund måste kunna styrka att felet är ursprungligt och relaterat till ett fabrikationsfel. Observera att felet måste anmälas inom skälig tid. Reklamationsrätten gäller enbart varor köpt av privatpersoner som använts till privat bruk.

Om en produkt skulle levereras skadad eller defekt ersätter vi i första hand den berörda sektionen eller komponenten.

 

Vanliga frågor:

Hur gör jag en reklamation?
Var snäll inkom med ett mail som beskriver problemet, bifoga bilder som tydligt visar problematiken. Oftast behövs bilder som visar skadan i närbild samt hela produkten med skadan utpekad.

Vad gäller reklamationer vid transportskador?
För synliga transportskador måste transportören meddelas direkt vid mottagandet, med ett tillägg på följesedeln. Som kund bär du ansvaret för att syna godset noggrant och påtala eventuella fel, skador eller avvikelser innan du signerar några dokument. Detta är viktigt så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt i de fall en eventuell transportskada upptäcks.

Alla transportskador måste anmälas omgående, inom 24 timmar, till SoffaDirekt via mail. Dokumentera med fördel skadan för att underlätta samt påskynda processen.

Inkom med mail med en kort beskrivning av skada samt bilder.


Vad länge gäller min reklamationsrätt?

Alla våra produkter säljs med ett års garanti och tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen och i enighet med dess riktlinjer. Tänk på att garanti och reklamationsrätt är två skilda saker, där du som kund har ett ansvar att felet var ursprungligt och/eller relaterat till ett fabrikationsfel för att en reklamation skall godkännas under reklamationsperioden.

 
Godkänner ni alla reklamationer?
Reklamationer som kan klassificeras som normalt slitage kommer inte godkännas. Detta avser även torrsprickor som inte påverkar möbelns utseende, hållbarhet eller funktionalitet - liksom solblekning och noppor som uppkommit till följd av andra textilier eller får mycket direkt ljus.

 
När får jag svar på min reklamation?

Vi handlägger alla ärenden så fort vi kan och i turordning. Har du en pågående reklamation kan svarstiden variera beroende på vad som inträffat. Vårt mål är alltid att svara så fort som möjligt. Att maila oss vid flera tillfällen påskyndar inte handläggningstiden då ditt ärende då alltid hamnar sist.

Logga in

Vårt lägsta pris 1-30 dagar innan prissänkning:

OBS. Priset är det lägsta pris som tillämpats för produkten 1-30 dagar innan den aktuella prissänkningen genomfördes. Undantaget är om gradvisa sänkningar gjorts, då visas det lägsta priset 1-30 dagar innan den första prissänkningen.