Tareq Taylor

I en värld där miljömedvetenhet spelar en avgörande roll har Tareq Taylor utvecklat en modern köksserie som fokuserar på att minska vårt klimatavtryck. De vill ta väl hand om jordens resurser och återvinna material och produkter i högre utsträckning. Resultatet är mindre avfall och skadliga effekter på miljön. Tareq Taylors produkter ska vara återvinningsbara. Tareq Taylor strävar efter att produkterna i köksserien, när de har nått slutet på sin livslängd, ska kunna ingå i cirkulära flöden och bli till material som kan användas på nytt. De är övertygade om att en cirkulär affärsmodell är vägen framåt.

Logga in